Науки про життя в космосі

Чутливість ліпідних рафтів рослинних клітин до впливу модульованої мікрогравітації (кліностатування)

Вплив імітованої мікрогравітації на формування запасних полісахаридів міні-бульб картоплі

Дослідження впливу клиностатування на стан перевиваючих ліній клітин людини

Використання мікробної спільноти у попередньому сценарії вирощування Tagetes patula у місячній оранжереї

Вплив імітованої невагомості (клиностатування) на фотосинтетичний апарат рослин ячменю (HORDEUM VULGARE L.)

Експресія δ-циклінів на ранніх стадіях розвитку зародків Brassica rapa L. в умовах кліностатування

Вплив клиностатування на трансформацію етіопластів в хлоропласти паростків ячменю

Клітинна модель для вивчення впливу зміненої гравітації на циркадіанну ритмику людини

Вплив клиностатування на електропровідність тканин вірусінфікованих листків пшениці

Сторінки