Науки про життя в космосі

Моделювання переміщення плазміди pNARSLux у ризосфері пшениці за умов імітованої мікрогравітації

Оптимізація мінерального живлення рослин в несприятливих умовах вирощування у місячній оранжереї

Умови мікрогравітації – експериментальна база для пізнання закономірностей морфогенезу рослин в гравітаційному полі

Вплив DL-тpeo-β -бензілоксіаспартата (DL-TBOA) на звільнення глутамату з синаптосом в середовищі з низьким вмістом позаклітинного Na + в нормі і в умовах модельованої гравітації

Трансформація рослинних клітин за допомогою Agrobacterium tumefaciens в умовах клиностатування

ГАМК і глутамат: екзоцитоз і Na + – залежне звільнення з нервових закінчень головного мозку в екстремальних умовах

Дозовані біофізичні впливи стабілізують маркери ремоделювання кісткової тканини при остеопенії розвантаження

Вплив клиностатування на стійкість пшениці до вірусної інфекції

Перспективи розвитку космічної біології та медицини у світі та в Україні

Сторінки