Науки про життя в космосі

Посилення роботи остеокластів у щурів в умовах дефіциту опорного навантаження

Нова медична технологія із застосуванням електромагнітного випромінювання крайньо високої частоти для експрес-контролю та корекції функціонального стану космонавтів

Можливості багатопараметричного геліопрогнозу ефективності лікувально-профілактичної діяльності

Взаємодія рослинної клітини з патогенами в умовах зміненої гравітації

Перспективи досліджень насіннєвої репродукції вищих рослин в умовах мікрогравітації

Вплив надвисокочастотних електромагнітних випромінювань малої інтенсивності на функціональний стан організму

Акустичні коливання в атмосфері як можливий канал космічного впливу на біосферу

Закономірності та механізми впливу магнітних бур на самопочуття людини

Корелятивний зв'язок сонячної активності (магнітні бурі) з ефективністю вибору оператором відповідальних рішень в стресових ситуаціях, що виникають в космосі і земних умовах

Проект: Розроблення нової універсальної методики оцінювання токсичності планетарного пилу для перспективних космічних місій

Сторінки