Науки про життя в космосі

Вплив імітованої невагомості (клиностатування) на фотосинтетичний апарат рослин ячменю (HORDEUM VULGARE L.)

Експресія δ-циклінів на ранніх стадіях розвитку зародків Brassica rapa L. в умовах кліностатування

Вплив клиностатування на трансформацію етіопластів в хлоропласти паростків ячменю

Клітинна модель для вивчення впливу зміненої гравітації на циркадіанну ритмику людини

Вплив клиностатування на електропровідність тканин вірусінфікованих листків пшениці

Концептуальні аспекти створення грибостійких поліуретанів цільового призначення

Терморегуляція, дихальний коефіцієнт і активність ключових ферментів антиоксидантної системи в печінці і міокарді щурів при гострому гіпергравітаційному стресі

Застосування лазерної мюллер-поляриметрії для дослідження здорових та вірусінфікованих рослин пшениці сорту Апогей, вирощених в умовах модельованої мікрогравітації

Інфекційний процес вірусу смугастої мозаїки в кліностатованих рослинах пшениці Апогей

Вплив нейтронного опромінення на швидкість газообміну і активність ключових ферментів антиоксидантної системи печінки мишей

Сторінки