Космічні матеріали та технології

Застосування математичного моделювання при вивченні процесів нагріву склопластиків

Математичне моделювання процесу дифузійної зварювання з'єднань з розвиненими поверхнями контакту

Дослідження гідродинамічних характеристик 2-фазного потоку методом електропровідності

Зміна форми поперечного перетину профілів при виготовленні гнучкою шпангоутів з тонкою стінкою

Дослідження часу затримки спрацьовування сигналізатора перепаду тисків СДДЗ-2С

Високочутливий контроль герметичності виробів ракетно-космічної техніки

Нетрадиційні види енергії в неруйнівному контролі виробів ракетно-космічної техніки і напрямки їх подальшого використання

Дослідження напружено-деформованого стану системи «корпус-наповнювач» при локальному зовнішньому впливі

Сторінки