Космічні матеріали та технології

Особливості та переваги дослідження поверхонь матеріалів космічної техніки методом атомно-силової мікроскопії

Динамічні властивості нанокомпозитних та тришарових тонкостінних елементів аерокосмічної техніки, що виготовлені методами адитивних технологій

Дослідження впливу каучуків на міцністні властивості вуглепластику

Вплив знаку гаусової кривини серединної поверхні складеної оболонки на локальне та загальне вигинання при комбінованому навантаженні

Дослідження і оптимізація процесу серійного ремонту робочих лопаток авіаційного газотурбинного двигуна Д-18Т мікроплазмовим порошковим наплавленням

Комплекс властивостей зварного з’єднання сплаву 2219 у стані Т62 в умовах моделювання експлуатації

Оптимізація тиску і часу формування композитних виробів при температурі мінімальної в’язкості сполучного

Композиційні термостійкі матеріали для багатофункціонального покриття

Засоби вимірювання теплових потоків при термовакуумних дослідженнях та випробуваннях виробів космічної техніки

Вплив параметрів SLM-процесу на формування області кордонів деталей із жароміцного нікелевого сплаву Inconel 718

Сторінки