Науки про життя в космосі

Індивідуальні пристрої контролю фізичного стану операторів при наявності травм

Моделювання адаптації організму людини до впливу чинників аерокосмічного виробництва

Вплив кліностатування та мікрогравітації на ультраструктуру та функції ядерець рослинних клітин

Моделювання реакції організму оператора на дії зовнішнього середовища

Структурно-функціональні зміни клітин мезофілу 12-добових кліностатованих паростків гороху

Ультраструктурні зміни клітин мезофілу та швидкість фіксації С02 кліностатованих рослин арабідопсису

Морфофункціональні особливості клітин протонеми Weissia tortilis Spreng., що розрізняються гравічутливістю

Сторінки