Науки про життя в космосі

Перспективи досліджень насіннєвої репродукції вищих рослин в умовах мікрогравітації

Вплив надвисокочастотних електромагнітних випромінювань малої інтенсивності на функціональний стан організму

Акустичні коливання в атмосфері як можливий канал космічного впливу на біосферу

Закономірності та механізми впливу магнітних бур на самопочуття людини

Корелятивний зв'язок сонячної активності (магнітні бурі) з ефективністю вибору оператором відповідальних рішень в стресових ситуаціях, що виникають в космосі і земних умовах

Проект: Розроблення нової універсальної методики оцінювання токсичності планетарного пилу для перспективних космічних місій

Вплив кліностатування на фотосинтетичний апарат семидобових паростків Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Полімерні матеріали, стійкі до біокоррозіі в умовах замкнутого простору: шляхи створення

Мікодеструкція полімерних матеріалів в умовах Землі і космосу

Сторінки