Науки про життя в космосі

Проект: Розроблення нової універсальної методики оцінювання токсичності планетарного пилу для перспективних космічних місій

Вплив кліностатування на фотосинтетичний апарат семидобових паростків Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

Полімерні матеріали, стійкі до біокоррозіі в умовах замкнутого простору: шляхи створення

Мікодеструкція полімерних матеріалів в умовах Землі і космосу

Моделювання переміщення плазміди pNARSLux у ризосфері пшениці за умов імітованої мікрогравітації

Оптимізація мінерального живлення рослин в несприятливих умовах вирощування у місячній оранжереї

Умови мікрогравітації – експериментальна база для пізнання закономірностей морфогенезу рослин в гравітаційному полі

Вплив DL-тpeo-β -бензілоксіаспартата (DL-TBOA) на звільнення глутамату з синаптосом в середовищі з низьким вмістом позаклітинного Na + в нормі і в умовах модельованої гравітації

Трансформація рослинних клітин за допомогою Agrobacterium tumefaciens в умовах клиностатування

Сторінки