Оптимізація геометричних параметрів теплоприймача-акумулятора космічної сонячної енергетичної установки, що працює за циклом Брайтона

Книш, ЛІ, Габрінець, ВА
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):115-118
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.115
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Проводиться оптимізація основних параметрів системи «концентратор – приймач» космічної сонячної енергетичної установки, що діє за замкнутим газотурбінним циклом Брайтона. Теплоприймач конструктивно суміщено з теплоакумулятором, принцип роботи якого основано на використанні прихованого тепла фазового переходу «тверде тіло–рідина». В основу оптимізації положено величину геометричного ККД концентратора. За заданими параметрами циклу і величиною корисної електричної потужності визначаються ККД системи «дзеркало–приймач», оптимальний радіус концентратора і апертурного отвору теплоприймача-акумулятора.
References: 
1. Баум В. А., Апариси Р. Р., Тепляков Д. И. Об объективной оценке точности оптических систем солнечных установок // Теплоэнергетика. —1960.—Вып. 2.—С 148—152.
2.  Грилихес В. А., Матвеев В. М, Полуэктов В. П. Солнечные высокотемпературные  источники  тепла  для  космических аппаратов. — М.: Машиностроение, 1975,—248 с.
3.  Кудрин О. И. Солнечные высокотемпературные космические электродвигательные установки.  — М.:  Машиностроение, 1987.—248 с.

4.  Фаворский О. Н., Фишгойт В. В., Янтовский Е. И. Основы теории космических электродвигательных установок. — М.: Высш. шк., 1970.—485 с.