Оптимізація геометричних параметрів теплоприймача-акумулятора космічної сонячної енергетичної установки, що працює за циклом Брайтона

Книш, ЛІ, Габрінець, ВА
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):115-118
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Проводиться оптимізація основних параметрів системи «концентратор – приймач» космічної сонячної енергетичної установки, що діє за замкнутим газотурбінним циклом Брайтона. Теплоприймач конструктивно суміщено з теплоакумулятором, принцип роботи якого основано на використанні прихованого тепла фазового переходу «тверде тіло–рідина». В основу оптимізації положено величину геометричного ККД концентратора. За заданими параметрами циклу і величиною корисної електричної потужності визначаються ККД системи «дзеркало–приймач», оптимальний радіус концентратора і апертурного отвору теплоприймача-акумулятора.