Властивості титанових сплавів аерокосмічної техніки при негативних і кріогенних температурах

Шаповалова, ОМ, Іванова, ЛН
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):152-155
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.152
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Встановлено, що при зниженні температур до негативних і кріогенних міцність титанових сплавів закономірно підвищується, а видовження, відносне звуження, ударна в'язкість зменшуються в зазначеній послідовності. Динаміка зміцнення при охолодженні сплавів до негативних і кріогенних температур залежить від ступеня легованості сплавів. Що більше легований сплав, тим менше його зміцнення при охолодженні. Запропоновано поділ титанових сплавів на три групи відповідно до зміцнення при зниженні температури. Незважаючи на зниження характеристик пластичності й ударної в'язкості, їхня абсолютна величина не зменшувалася нижче рівня пропонованих вимог. Для використання в області негативних і кріогенних температур варто віддати перевагу сплавам ВТ6С та ВТ5-1.
References: 
1.    Шаповалова   О.   М,   Иванова  Л.   Н.   Влияние  содержания легирующих элементов и примесей на прочность титановых сплавов // Строительство, материаловедение, машиностроение. — Днепропетровск: ПГАСиА, 2001.—С. 111—113.

2.    Шаповалова   О.   М.   Основы  создания  многокомпонентных титановых сплавов из отходов; Дис. ... докт. техн. наук. — К, 1972.—419 с.—Машинопись.