Зміна структури і властивостей плівок Fe-Nd-B при ізотермічних витримках

Рябцев, СІ, Куцева, НА, Рябцев, ІС
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):138-140
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.138
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Проведено експериментальні дослідження впливу хімічного складу, режимів напилення і наступної термообробки на фазовий склад плівок системи Fe-Nd-B. Визначено температурні межі стабільності фазового складу плівок. Виявлено, що у процесі структурної релаксації електроопір і розмір області когерентного розсіяння змінюються по кривій з насиченням та оцінено енергію активації процесу структурної релаксації. Встановлено склад плівок з високими магнітними властивостями.
References: 
1.  Набитович И. Д., Стецив Я. И., Волощук Я. В. Определение когерентной интенсивности и интенсивности фона по экспериментальной кривой рассеяния электронов // Кристаллография.— 1967.—№ 12.—С 584—587.
2.    Скрышевский   А.   Ф.   Структурный   анализ   жидкостей  и аморфных тел. — М.: Высш. шк., 1980.—328 с.
3.   Татаринова Л. И. Электронография аморфных веществ. — 1972.—102 с.

4.   Bashev V.   F.,   Dotshenko  F.   F.,  Miroshnichenko  I.   S.,   Pasalsky V. H. Structure and electrical properties of Ag-W films in metastable states // Phys. of Metals and Metallography.— 1992.—73, N 2.—P. 152—156.