Аналітичні моделі вібраційної діагностики оболонок аерокосмічного призначення

Тітова, ОА
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):054-056
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.054
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядаються коливання замкнутої кругової циліндричної оболонки, яка має на зовнішній поверхні тріщину. Форма коливань оболонки вибирається в залежності від орієнтації та місця знаходження: тріщини на оболонці. Тріщина «дихає»: вважається, що у процесі коливань вплив тріщини проявляється лише на одному із півциклів коливань. На цьому проміжку часу змінюються параметри коливань оболонки, що дозволяє проводити діагностику.
References: 
1. Гонткевич В. С. Собственные колебания пластинок и оболочек: Справочное пособие. — К.: Наук, думка, 1964.—288 с.
2.  Кубенко В. Д., Ковальчук П. С, Подчасов Н. П. Нелинейные колебания цилиндрических оболочек. — К.: Вища шк., 1989.—208 с.
3.  Ройтман А. Б. Продольные колебания упругого тела с трещиной // Доп. НАН України.—1999.-8.—С. 65—68.

4.   Ройтман А. Б., Титова О. А.  Обоснование аналитических моделей диагностирования «дышащих» трещин в элементах конструкций // Техническая диагностика и неразрушающий контроль.—2000.—3.—С. 27—33.