Зміна варіабельності ритму серця при операційному стресі

Фоменко, ОЗ, Вагін, СВ, Забашний, СІ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):187-191
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.187
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Досліджувалися зміни спектральних параметрів варіабельності ритму серця при епідуральній анестезії у хворих на ІХС у ході урологічних операцій з метою вивчення можливості використання цього методу для оцінки ступеня операційного стресу й адекватності анестезії. Визначалася загальна спектральна потужність, а також спектральна потужність у діапазонах VLF, LF, HF та їхні відношення. При спектральному аналізі ритму серця у хворих, оперованих на тлі багатокомпонентної епідуральної анестезії, отримано закономірне пригнічення симпатичної і парасимпатичної регуляції ритму серця. У хворих контрольної групи з аналогічними операціями, проведеними під класичною епідуральною анестезією, інтраопераційно реєструвалося підвищення активності симпатичного відділу ВНС, хоча зовнішніх клінічних проявів відзначено не було.
References: 
1.  Баевский Р. М., Волков Ю. Н., Нидеккер И. Г. Статистический, корреляционный и спектральный анализ пульса в физиологии и клинике // Математические методы анализа сердечного ритма. — М.: Наука, 1968.—С. 51—61.
2.   Клецкин  С. З. Опыт автоматического контроля сердечного ритма во время оперативных вмешательств // Материалы Всероссийской конференции хирургов, посвященный 100 летию со дня рождения В. И. Ленина. — Казань, 1970.—С. 155—156.
3.   Островский В.  Ю.,  Клецкин С. З.,  Тер-Каспарова Н. Я., Покровская Е. Л. Метод автоматического анализа ритма сердца как показатель адекватной анестезии // Проблемы анестезиологии и реаниматологии. — М., 1972.—С. 263— 264.
4.  Островский В. Ю., Клецкин С. З., Тер-Каспарова Н. Я. и др. Вариационная пульсоксиметрия — новый метод оценки функционального состояния больного во время оперативного вмешательства // Актуальные вопросы обезболивания в онкологии: Тез. всесоюзн. симп. — М., 1976.—С. 130—131.
5.   Клецкин  С. З.  Новый метод  контроля  за  адекватностью анестезии // Материалы Второго Всесоюзного съезда анестезиологов и реаниматологов. — Ташкент, 1977.— С. 440—442.
6.  Островский В. Ю., Клецкин С. З.,Тер-Каспарова Н. Я. и др. Математический анализ ритма сердца — новый метод оценки функционального состояния больного во время оперативного вмешательства // Осложнения анестезии и реанимации, их профилактика и терапия. — Ижевск, 1977.— С. 176—178.
7.   Akselrod S.,  Gordon D.,  Ubel  F.  A.,  et al.  Power spectral analysis of heart rate fluctuation: A quantitative probe of beat-to-beat cardiovascular control // Science—1981.— 213.—P. 220—222.
8.  Kawamoto M., Tanaka N., Takasaki M. Power spectral analysis of heart rate variability after spinal anaesthesia// Br. J. Anaesth.—1993.—71.—P. 523—527.
9.  Gailetly D. C., Westenberg A. M., Robinson B. J., Corfiatis T. Effect of halothane, isoflurane and fentanyl on spectral components of heart rate variability // Br. J. Anaesth.— 1994.—72.—P. 177—180.
10.   Kimura Т., Komatsu Т., Hirabayashi A., et al. Autonomic imbalance of the heart during total spinal anesthesia evaluated by spectral analysis of heart rate variability // Anesthesiology.—1994.—80.—P. 694—698.
11.  Backhand M., Toivonen L., Tuominen M., et al. Changes in heart rate variability in elderly patients undergoing major noncardiac surgery under spinal or general anesthesia // Reg. Anesth. Pain. Med.—1999.—24,—P. 386—392.

12.  Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of The European Society of Cardiology and  The North American Society of Pacing and Electrophysiology// European Heart Journal.— 1996.—17.—P. 354—381.