Математичні моделі для аналізу кутових відстаней між супутниками, видимими з наземного пункту

Попова, НВ, Якуба, СВ, Ларін, ВА, Лабуткіна, ТВ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):090-093
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.090
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Пропонуються математичні моделі, зручні для аналізу кутових відстаней між напрямками на супутники зв'язку, видимі з наземного пункту. Моделі придатні для розв'язування завдань, що виникають при проектуванні наземних станцій супутникового зв'язку з гостронаправленими антенами.
References: 
1.  Основы теории полета и проектирования космических аппаратов / Под ред. Г. С. Нариманова — М.: Машиностроение, 1972.

2.   Охоцимский Д. Е.,  Сихарулидзе  Ю.  Г.  Основы механики космического полета. — М.: Наука, 1990.—448 с.