Особливості обертання жорсткого ротора, закріпленого в пружних опорах з динамічною неврівноваженістю

Жівотов, АЮ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):058-063
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.058
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглянуто обертання циліндричного ротора з динамічною неврівноваженістю. Вказано розташування головної центральної осі інерції, центра мас ротора та осі обертання при докритичних та надкритичних швидкостях. Отримані аналітичні залежності дозволяють визначити сили та моменти, що діють на динамічно навантажений ротор. Визначено додатковий обертаючий момент.
References: 
1.  Кельзон А. С., Циманский Ю. П., Яковлев В. И. Динамика роторов в упругих опорах. — М.: Наука, 1982.—280 с.
2.   Кожешник Я. Динамика машин. —  М.: Машгиз.,   1961.— 423 с
3.  Животов А. Ю. Особенности вращения ротора со статической неуравновешенностью // Вестник Восточноукраинского национального ун-та.—2001.—1  (35).—С. 21—26.
4.  Животов А. Ю. Особенности динамики роторов с моментной неуравновешенностью   //   Технология   приборостроения НТЖ.—2000.—1.—С. 12—17.

5.  Балансировка машин и приборов // Мод ред. В. А. Щепетильникова. — М: Машиностроение, 1979.—294 с.