Метод мультипольного аналізу для визначення магнітних моментів планет

Дегтярев, ВВ, Дегтярев, ОВ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):085-088
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розроблено метод вимірювань мультипольних магнітних моментів планети, оснований на використанні значень складових напруженості магнітного поля, вимірюваних в ряді точок пролітної траєкторії штучного супутника. Приводяться рівняння вимірювань і дається оцінка похибок вимірювань.