Концепція створення регіональної системи прийому, отримання і обробки даних ДЗЗ

Богом’я, ВІ, Загорулько, АН, Малєвінський, СВ, Міроненко, ВН
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):080-084
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.080
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Пропонується концепція створення системи приймання, отримання і обробки даних дистанційного зондування Землі для даного регіону проживання з метою ефективного виконання Національної космічної програми України. Оцінюється світовий досвід використання даних ДЗЗ, зачіпаються проблеми рентабельності космічних систем.
References: 
1.   Моисеенко   А.   Е.   Современное   состояние   и   перспективы использования средств дистанционного зондирования Земли из космоса в целях изучения природных ресурсов и экологии. Обзорная информация. — М.: ЦНИИГАиК, 1995.— 104 с.
2.  Кондратьев К. Я., Поздняков Д. В. Новое в дистанционном зондировании окружающей среды // Исслед. Земли из космоса.—1996.—І.—С. 107—121.
3.  Україна з космосу / Під ред. В. I. Лялька, О. Д. Федоровського // Космічна наука і технологія. Додаток.—1997-— З, № 3/4.—37 с.

4.  Spot Magazine.—2000.—N 31/1st.