Розвиток ракетобудування у структурі народного господарства України

Джур, ОЄ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement1):016-020
https://doi.org/10.15407/knit2002.01s.016
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглянуті теоретичні аспекти перспектив розвитку ракетобудівної галузі у структурі народногосподарського комплексу України, виявлені напрямки підвищення ефективного використання науково-технічної бази, сформульовані економічні, політичні особливості розвитку галузі.
References: 
1.  Закон України «Про космічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України.—1997.—1.
2.   Закон України  «Про державну підтримку космічної діяльності» // Голос України.—2000.—Квітень.—№ 74(2321).
3.   Економіка  України за  11   місяців  2000  року   //  Урядовий кур'єр.—2000.—Грудень.—№ 238.
4.  Исаченко И. И. Космос и экономика: (характер взаимодействия в условиях капитализма). — М.: Мысль, 1979.—228 с.
5.  Інформаційний бюлетень державного комітету статистики України. 1999.—Жовтень—грудень.—№ 10—12.—С- 61—71.
6.  Якубовський М. М. Структурна перебудова економіки: інвестиційний аспект // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні.—2000. № 1.—С. 10—19.
7.   Anselmo J.  C.  NASA funds reseach for Shuttle succersor// Aviation and Space Technology.—2000.—7.—P. 31—32.

8.   ESA budgets for Ariane 5 updatetes/  Funiss Tim  //  Flight Int.—2000.— N 4713.—P. 34.