Сучасний стан та перспективи розвитку робіт в забезпечення ефективної реалізації спільних російсько-українських експериментів на PC МКС

Анфімов, НА, Лук’ященко, ВІ, Синелыциков, МВ, Суворов, ВВ, Цимбалюк, ММ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):006-011
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.006
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглянуто сучасний стан робіт з підготовки спільних російсько-українських досліджень та експериментів на російському
сегменті Міжнародної космічної станції (PC MKC). Викладено основні результати робіт з космічних експериментів (КЕ)
першої черги і оцінено можливості підготовки до реалізації деяких експериментів другої черги.
Ключові слова: експерименти, космічна станція, російсько-українські дослідження
References: 
1.  Анфимов Н. А., Лукьященко В. И., Синелыциков М. В. и др. Основные результаты предварительного рассмотрения проекта «Долгосрочной программы совместных российско-украинских научных исследований и технологических экс­периментов на PC МКС» // Космічна наука і технологія 2002.—8, № 5/6.—С. 9—14.
2.  Анфимов Н. А., Синелыциков М. В., Суворов В. В., Цимбалюк М. М. Методология формирования целевой про­граммы пилотируемого космического комплекса (ПКК) // Сб. тр. Первой украинской конференции по перспективным космическим исследованиям. — Киев, 2001.—С. 11 —15.

3.  Лукьященко В. И., Синелыциков М. В., Суворов В. В. Основные направления разработки российско-украинской программы совместных научных исследований и технологи­ческих экспериментов на PC МКС // Сб. тр. Первой украинской конференции по перспективным космическим исследованиям. — Киев, 2001.—С. 21—25.