Варіації іонного складу F2–області іоносфери поблизу ранкового термінатора за даними супутникових спостережень

Федоренко, АК
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):089-095
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.089
Мова публікації: Російська
Анотація: 
На основі супутникових спостережень низькоширотної F2–області іоносфери проаналізовано варіації концентрацій іонів, які обумовлені сходом Сонця. Вплив фотоіонізації на іонний склад здійснюється як за рахунок безпосереднього збільшення концентрації плазми, так і за рахунок зміни швидкостей хімічних реакцій. У фотохімічному наближенні побудовано спрощену модель, яка задовільно описує експериментально спостережувані зміни концентрацій різних сортів іонів у перші години після початку іонізації.
Ключові слова: F2-область, іоносфера, концентрація іонів
References: 
1.  Васильев В. П., Шубова Р. С. Особенности поведения критической частоты Р2-области ионосферы в период вос­хода Солнца. — Харьков, 1990.—18 с.—(Препринт / АН УССР. Радиоастрономический ин-т; № 46).
2.  Гордиец  Б.  Ф.,  Марков  М.  Н.,  Шелепин Л.  А.  Теория инфракрасного излучения околоземного космического про­странства // Тр. ФИАН.—1978.—105.—С. 6—70.
3.  Маров М. Я, Колесниченко А. В. Введение в планетную аэрономию. — М: Наука, 1987.—456 с.
4.  Фишкова Л. М. Ночное излучение среднеширотной верх­ней атмосферы Земли. — Тбилиси: Мецниереба, 1983.— 271 с.
5.  Kelley M. С. The Earth's ionosphere plasma physics and electrodynamics. — Akad. Press. Inc. Inter. Geophys. Series.— 1989.—471 p.
6.  Schunk R. W., Andrew F. Nagy. Electron temperatures in the F region of the ionosphere: theory and observations // Rev. Geophys. and Space Phys.—1978.—16, N 3.—P. 355—399.

7.  Strickland D. J., Bishop J., Evans J. S., et al. Atmospheric Ultraviolet Radiance Integrated Code (AURIC): theory, software architecture, inputs, and selected results // J. Quant. Spectrosc. and Radiat. Transfer.—1999.—62.—P. 689—742.