Про природу пульсацій мікрохвильового випромінювання сонячних активних областей

Гельфрейх, ГБ, Цап, ЮТ, Копилова, ЮГ, Цвєтков, ЛИ, Гольдварг, ТБ, Наговицин, ЮА, Юровский, ЮФ, Будзиновська, ІА
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):136-139
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.136
Мова публікації: Російська
Анотація: 
На основі спостережних даних, отриманих у вересні 2001 р. за допомогою РТ-22 НДІ «КрАО», методами вейвлет-аналізу досліджуються квазіперіодичні варіації мікрохвильового випромінювання на частотах 8.6 і 15.4 ГГц активних областей Сонця з періодами менш ніж 10 хв. Виявлені пульсації випромінювання з періодами 10–40 с пов'язуються з альвенівскими збуреннями. Встановлено, що внаслідок теплопровідних втрат акустичні моди з періодами менш ніж 1 хв зазнають сильної дисипації в нижній короні Сонця. В рамках однорідної моделі проведено аналіз впливу акустичних і альвенівських осциляцій на теплові механізми мікрохвильового випромінювання. Обговорюються ймовірні джерела нагрівання сонячної корони.
Ключові слова: активні області Сонця, пульсацій мікрохвильового випромінювання, сонячна корона
References: 
1.  Гельфрейх Г. Б., Гольдварг Т. Б., Копылова Ю. Г. и др. О вариациях микроволнового и децеметрового излучения в активных областях солнечной атмосферы // Тр. междунар. конф. «Солнечная активность и космические лучи после смены знака полярного магнитного поля Солнца». — С-Пб: ГАО РАН, 2002.—С. 127—132.
2.  Желязняков В. В. Электромагнитные волны в космической плазме. — М.: Наука, 1977.—432 с.
3.  Прист Э. Р. Солнечная магнитная гидродинамика. — М.: Мир, 1985.—589 с.
4.  De Pontieu, Martens Р. С, Hudson H. S. Chromospheric damping of Alfven waves // Astrophys. J.—2001.—558, N 2.— P. 859—871.
5.  Gordon В. Е., Hollweg J. V. Collisional damping of surface waves   in   the  solar  corona   //   Astrophys.   J.—1983.—266, N 1.—P. 373—382.
6.  Nindos A., Alissandrakis С. Е., Gelfreikh G. В., et al. Spatially resolved microwave oscillations above a sunspot // Astron. and Astrophys.—2002.—386, N 2.—P. 658—673.
7.  Rudawy P., Phillips K. J. H., Read P., et al. Search for short period coronal plasma oscillations: SECIS results from 1999 and 2001 total eclipse // Proc. 10th European Solar Physics Meeting «Solar Variability From Core to Outer Frontiers». — Prague, 2002.—P. 967—970.
8.  Shibasaki K. Microwave detection of umbral oscillations in NOAA active region 8156: diagnostics of temperature minimum in sunspot // Astrophys. J.—2001.—550, N 2.—P. 1113— 1118.

9.  Williams D. R., Phillips K. J. H, Rudawy P., et al. High-frequency oscillations in a solar active region coronal loop // Mon. Notic. Roy. Astron. Soc—2001.—326.—P. 428—436.