Отримання надчистих об'ємних напівпровідникових матеріалів в умовах космічного вакууму

Патон, БЄ, Асніс, ЮА, Заболотін, СП, Баранський, ПІ, Бабич, ВМ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):030-032
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.030
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Наводяться матеріали з технологічних експериментів направлених на отримання надчистих об'ємних напівпровідникових матеріалів в умовах космічного вакууму методом електронно-променевої зонної плавки за допомогою молекулярного екрану і комбінованого способу плавки – поєднання зонної плавки з процесом електропереносу.
Ключові слова: електронно-променева зоннальна плавка, напівпровідникові матеріали, умови космічного вакууму
References: 
1.  Бержатый В. И., Зворыкин Л. Л., Иванов А. И. и др. Перспективы реализации вакуумных технологий в услови­ях орбитального полета // Автоматическая сварка.— 1999.—№ 10.—С. 108—116.

2.  Патон Б. Е., Лапчинский В. Ф. Сварка и родственные технологии в космосе. — Киев: Наук, думка, 1998.180 с.