Метод класифікації стану лісів за матеріалами аерокосмічної зйомки на основі принципу злиття даних

Лялько, ВІ, Попов, МО, Петроченко, ОЮ, Рябоконенко, ОД, Сахацький, ОІ, Харечко, ОГ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):168-173
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.168
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглянуто методичний підхід до класифікації стану лісових ресурсів за багатоспектральними космічними зображеннями. Підхід у своїй теоретичній частині базується на синергетичній концепції злиття даних, його програмна реалізація передбачає використання елементів геоінформаційних технологій. Розроблено алгоритм класифікації, оснований на запропонованому критерії інформативності спектральних каналів і класифікаційному правилі визначення належності об'єкта до відповідного класу. На базі описаного алгоритму розроблено програмний модуль для класифікації багатоспектральних космічних зображень. Описано результати експериментальних досліджень запропонованого методу. 
Ключові слова: аерокосмічна зйомка, класифікації стану лісів, принцип злиття даних
References: 
1.  Бугаевский Л. М., Цветков В. Я. Геоинформационные системы. — М.: Златоуст, 2000.—214 с.
2.  Кронберг П. Дистанционное изучение Земли: Основы и методы дистанционных исследований в геологии. — М.: Мир, 1988.—343 с.
3.  Попов М. О. Сучасні погляди на інтерпретацію даних аерокосмічного дистанційного зондування Землі // Косміч­на наука і технологія.—2002.—8, № 2/3.—С 110—115.
4.  Попов М. О., Рябоконенко О. Д., Петроченко О. Ю. Підхід до класифікації стану лісових ресурсів по багатоспектраль-них космічних зображеннях на основі принципу злиття даних та використання елементів ГІС-технологій // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. География.—2003.—16 (55), № 2.—С. 142—150.
5.  Эбелинг В.,   Энгель А.,   Файстель  Р.   Физика  процессов эволюции. — М.: Эдиториал УРСС, 2001.—328 с.

6. Campbel J.  В.  Introduction to Remote  Sensing,  2n    ed.  — London: Taylor and Francis, 1996.—622 p.