Пряме спостереження фазової границі кристал–розплав під час спрямованого твердіння сукцинонітрилу та півалевої кислоти (наземні дослідження та підготовка польотного експерименту «Морфос»)

Шпак, АП, Федоров, ОП, Живолуб, ЄЛ, Берсудський, ЄЙ, Шулешова, ОВ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):020-023
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.020
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Безпосередньо досліджується розвиток поверхні кристал-розплав в об'ємних (тривимірних) зразках при спрямованому твердінні у різних кристалографічних напрямках в наземних умовах та в умовах мікрогравітації. Розробляється польотна експериментальна установка «Морфос», призначена для вивчення спрямованого твердіння прозорих модельних речовин. Наводяться результати тестових наземних експериментів з три- та двовимірними зразками.
Ключові слова: «Морфос», півалева кислота, пряме спостереження, сукцинонітрил
References: 
1.  Dussert С, Rasigni G., Rasigni M., et al. Minimal spanning tree: A new approach for studying order and disorder // Phys. Rev. В.—1986.—34, N 5.—P. 3528—3531.
2.  Kauerauf В., Zimmermann G., Murmann L., et al. Planar to cellular transition in the system succinonitrile-acetone during directional solidification of bulk sample // J. Crystal Growth.— 1998.—193.—P. 701—711.
3.  Kauerauf В., Zimmermann G., Rex S., et al. Directional cellular growth of succinonitrile-0.075 wt % acetone bulk samples. Part 1.  Results of space experiments III. Crystal Growth.—2001.— 223.—P. 265—276.
4.  Kauerauf В., Zimmermann G., Rex S. et al. Directional cellular growth of succinonitrile-0.075 wt % acetone bulk samples. Part 2.  Analysis of cellular pattern III. Crystal Growth.—2001.— 223.—P. 277—284.
5.  Noel N., Jamgotchian H., Billia B. In situ and real-time observation of the formation and dynamics of a cellular interface in a succinonitrile-0.5 wt % acetone alloy directionally solidified in a cylinder // J. Crystal Growth.—1997.—181.— P. 117—132.

6.  Noel N., Jamgotchian H., Billia B. Influence of grain boun­daries and natural convection on microstructure formation in cellular directional solidification of dilute succinonitrile alloys in a cylinder // J. Crystal Growth.—1998.—187.—P. 516—526.