Застосування фрактального аналізу для обробки часових профілів нестаціонарних подій, зареєстрованих апаратурою АВС–Ф в експерименті на космічному апараті КОРОНАС–Ф

Архангельска, ІВ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):081-088
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.081
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядаються характеристики часових профілів, зареєстрованих сплесковою чарункою апаратури АВС-Ф, встановленою на космічному апараті КОРОНАС-Ф. Зареєстрировані два типи коротких подій порядку кількох мілісекунд. Події першого типу дуже подібні до γ-подій, джерелом яких є атмосфера Землі (TGF). Вважається, що TGF виникають при електричних розрядах між верхнім шаром хмар та іоносферою. Події другого типу пов'язані з післясвіченням детектора. Зроблено спробу розділити такі події з використанням фрактального аналізу. Розглядаються умови, при яких часові ряди можна вважати статистично самоафінними, а також приводяться умови застосування чарункового механізму визначення фрактально розмірності часових профілів, реєстрованих апаратурою АВС-Ф у сплесковій моді, і приводяться результати визначення показника фрактальності цих часових рядів. Всього проаналізовано 100 сплескових часових профілів і виділено три TGF-подібні події, одна з яких спостерігалась у безпосередній близькості від центру тропічного циклону Бені, що підтверджує правильність його інтерпретації як TGF.
Ключові слова: апарат «АВС-Ф», супутник «КОРОНАС-Ф», фрактальний аналіз
References: 
1.  Архангельский А. И., Гляненко А. С, Котов Ю. Д. и др. Эксперимент АВС-Ф по регистрации быстропеременных потоков космического и солнечного гамма-излучения в проекте КОРОНАС-Ф // Приборы и техн. эксперимента.— 1999.—5.—С. 16—23.
2.  Архангельский А. И., Гляненко А. С, Котов Ю. Д. и др. Модернизация эксперимента АВС-Ф в проекте КОРОНАС-Ф // Научная сессия МИФИ-1999: Сб. науч. тр. — М.: МИФИ, 1999.—Т. 4.—С. 30—31.
3.  Архангельский А. И., Гляненко А. С, Павлов А. В. Пред­полетная калибровка прибора АВС-Ф комплекса научной аппаратуры КОРОНАС-Ф // Научная сессия МИФИ-2002: Сб. науч. тр. — М.: МИФИ, 2002.—Т. 7.—С. 18—19.
4.  Волков Н. Г., Рубцов П. М. Статистические явления в детекторах ядерных излучений. — М.: МИФИ, 1986.
5.  Калашникова В. И., Козодаев М. С. Детекторы элементар­ных частиц. — М.: Наука, 1966.
6.  Котов Ю. Д., Архангельская И. В., Архангельский А. И. и др. Предварительные результаты обработки данных с при­бора АВС-Ф в энергетическом диапазоне 0.1 —11 МэВ // Изв. РАН. Сер. Физ.—2002.—С. 1666—1671.
7.  Кроновер Р. М. Фракталы и хаос в динамических системах, М: Постмаркет, 2000.
8.  Федер Е. Фракталы. — М.: Мир, 1991.
9.  Horack J. М., Koshut N. М., Mallozzi R. S., et al. Implications of the BATSE data for a helocentric origin of gamma-ray bursts // Astrophys. J.—1994.—429.—P. 319—324.
10.  Inan U. S. Lighting effects at high altitudes: sprites, elves, and terrestrial gamma ray flashes // C. R. Phys.—2002.—3.— P. 1411 — 1421.
11.  Inan U., Reising S. C, Fishman G. J., et al. On the association of terrestrial gamma ray bursts with lightning and implications for   sprites   //   Geophys.   Res.   Lett. —1996.—23,   N  9.— P. 1017—1023.
12.  Koshak W. J., Krider E. P. Analysis of Lightning field changes during active Florida thunderstorms // J. Geophys. Res.— 1999.—94.—P. 1165—1186.
13.  Kotov Yu. D., Belousova I. V., Glyanenko A. S., et al. Background conditions in the range from 30 keV to 5 MeV in the orbit of CORONAS satellities // J. Moscow Phys. Soc— 1996.—N 6.—P. 415—423.
14.  Paciesas W. S., Pendleton G. N., Fishman G., et al. Perfor­mance of the large-area detectors for the Burst and Transient Source Experiment (BATSE) on the GAMMA Ray Observatory // SPIE.—1989.—1159.—P. 156—164.

15.  Wescott E. M., Sentman D. D., Heavner M. J., et al. Blue starters: Brief upward discharges from an intense Arkansas thunderstorm // Geophys. Res. Lett.—1996.—23.—P. 2153— 2156.