Орбітальний трибометр та нові матеріали для проведення космічного експерименту «Матеріал – Тертя»

Броновець, МО, Гамуля, ГД, Єланський, ЮА, Завгородный, ЛТ, Скороход, ВВ, Солнцев, ВП, Сурду, ММ, Тихий, ВГ, Фролов, ГО
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):040-046
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.040
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглянуто стан робіт з підготовки наукового устаткування для космічного експерименту «Матеріал – Тертя». Запропоновано методику і оцінено похибки виміру зносу пари тертя в умовах орбітального польоту з використанням тензометричних датчиків. Описана конструкція модульного блока і розглянути варіанти компонування орбітального трибометра. Отримано експериментальні результати, що підтверджують високу зносостійкість і зниження зносу пари тертя з матеріалів з елементами самоорганізації при збільшенні швидкості ковзання в умовах вакууму.
Ключові слова: «Матеріал–Тертя», космічний експеримент, орбітальний трибометр
References: 
1.  Гамуля Г. Д., Скороход В. В., Солнцев В. П. и др. Разработка научной аппаратуры и антифрикционных мате­риалов нового поколения для проведения космического эксперимента «Материал — Трение» // Космічна наука і технологія.—2002.—8, № 5/6.—С. 28—34.
2.  Скороход В. В. Солнцев В. П. О динамическом характере устойчивости в порошковых реагирующих системах // Доп. НАНУ.—2001.—№ П.—С. 74—80.
3.  Солнцев В. П., Скороход В. В., Баранов В. Л. Модель автоколебательной топохимической реакции в открытой системе металл — двухатомный газ // Доп. НАНУ.— 2001.—№ 12.—С. 83—87.

4.  Skorokhod V. V., Solntsev V. P., Soltseva T. A. Physicochemi-cal fundamentals of creating materials with elements of self-or­ganization // Proc. Inter. Conf. «Science for Materials in the Frontier of Centuries: Advantages and Challenges». — Kyiv, 2002.—Vol. 1.—P. 60—61.