Проблеми сонячного динамо-циклу

Криводубський, ВН
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):147-152
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.147
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Подано результати досліджень, спрямованих на подолання деяких утруднень теорії сонячного турбулентного динамо. Врахування магнітного пригнічення α-ефекту і новітніх даних геліосейсмології розширює можливості механізму αΩ-динамо при поясненні спостережених закономірностей і аномалій сонячної циклічності. Включення ефектів «магнітної антиплавучості» до моделі турбулентної перебудови глобального магнетизму дозволяє знати обмеження на величину тороїдального поля, збуджуваного Ω-ефектом поблизу дна конвективної зони. Розрахований в нелінійному наближенні період динамо-хвилі Паркера за порядком величини узгоджується зі спостереженою тривалістю сонячного циклу. Залучення до динамо-процесу результатів останніх геліосейсмічних вимірювань внутрішнього обертання приводить до північно-південної асиметрії меридіонального поля. У високоширотних ділянках конвективної зони в структурі меридіонального поля домінує квадрупольна мода, що надає можливість пояснити спостережену поблизу максимумів сонячних циклів магнітну аномалію (гадану «монопольність») глобального поля.
Ключові слова: «монопольність», сонячні цикли, сонячний динамо-цикл
References: 
1.  Вайнштейн С. И. Магнитные поля в космосе. — М.: Наука, 1983.—240 с.
2.  Вайнштейн С. И., Зельдович Я. Б., Рузмайкин А. А. Турбулентное динамо в астрофизике. — М: Наука, 1980.— 352 с.
3.  Кичатинов Л. Л., Пипин В. В. Плавучесть среднего магнит­ного поля в турбулентной среде // Письма в Астрон. журн.—1993.—19, № в.— С. 557—563.
4.  Котов В. А., Ханейчук В. И. Цап Т. Т. К измерениям магнитного разбаланса Солнца // Кинематика и физика небес, тел.—2002.—18, № 3.—С. 205—216.
5.  Краузе Ф., Рэдлер К.-Х. Магнитная гидродинамика сред­них полей и теория динамо. — М: Мир, 1984.—320 с.
6.  Криводубский В. Н. О переносе магнитных полей в турбу­лентной оболочке Солнца // Астрон. журн.—1984.—61, № 2.—С. 354—365.
7.  Криводубский В. Н. Интенсивность источников магнитных полей солнечного aQ-динамо// Астрон. журн.—1984.—61, № 3.—С. 540—548.
8.  Криводубский В. Н. Перенос крупномасштабного магнитно­го поля Солнца, обусловленный неоднородностью плотно­сти вещества конвективной зоны // Письма в Астрон. журн.—1987.—13, № 9.—С. 803—810.
9.  Криводубский В. Н. Турбулентный перенос крупномасш­табного магнитного поля во вращающейся конвективной зоне Солнца // Астрон. журн.—1992.—69, № 4.—С. 842— 849.
10.  Криводубский В. Н. Вращательная анизотропия и магнит­ное подавление гиротропной турбулентности в конвектив­ной зоне Солнца // Астрон. журн.—1998.—75, № 1.— С. 139—143.
11.  Криводубский В. Н. О структуре глобального магнитного поля Солнца, возбуждаемого механизмом турбулентного динамо // Астрон. журн.—2001.—78, № 9.—С. 649—658.
12.  Моффат Г. Возбуждение магнитного поля в проводящей среде. — М: Наука, 1980.—340 с.
13.  Паркер Е. Космические магнитные поля: в 2-х частях. — М: Мир, 1982.
14.  Стикс М. Теория динамо и солнечный цикл // Проблемы солнечной активности / Под ред. В. Бумба, И. Клечек. — М: Мир, 1979.—С. 143—172.
15.  Basu S. Seismology of the base of the solar convection zone // Mon. Notic. Roy. Astron. Soc—1997.—288.—P. 572—584.
16.  Charbonneau P., Christensen-Dalsgaard J., Henning R., et al. Helioseismic constraints on the structure of solar tachocline // Astrophys. J.—1999.—527.—P. 445—460.
17.  Drobyshevskij E. M. Magnetic field transfer by two-dimensional convection and solar "semi-dynamo" // Astrophys. Space Sci.—1977.—46, N 1.—P. 41—49.
18.  Howard R. Studies of solar magnetic fields. I. The average field strengths // Solar Phys.—1974.— 38.—P. 283—299.
19.  Howe R., Christensen-Dalsgaard J., Hill F., et al. Dynamic variations at the base of the solar convection zone // Science.— 2000.—287.—P. 2456—2460.
20.  Howe R., Christensen-Dalsgaard J., Hill F., et al. Deeply penetrating banded zonal flows in the solar convection zone // Astrophys. J.—2000.—533.—P. LI63—LI66.
21.  Kryvodubskyj V. N., Riidiger G., Kichatinov L. L. Non-linear diamagnetic transfer and magnetic buoyancy of large-scale magnetic field in the convective zone of the Sun // Вісн. Київ. ун-ту. Астрономія.—1994.—№ 33.—С. 55—58.
22.  Ossendrijver M. The solar dynamo // Astron. and Astrophys. Rev.—2003.—11, N 4.—P. 287—367.
23.  Roxburgh I. W. Convection and solar structure // Astron. and Astrophys.—1978.—65.—P. 281—285.
24.  Riidiger G., Kitchatinov L. L. Alpha-effect and a-quenching // Astron. and Astrophys.—1993.—269.—P. 581—588.
25.  Spiegel E. A., Zahn J.-P. The solar tachocline // Astron. and Astrophys.—1992.—265.—P. 106—114.

26.  Stix M. The Sun. — Berlin: Verlag, 1989.—200 p.