Наукові завдання і характеристики наукової апаратури російського супутникового проекту КОРОНАС-ФОТОН

Котов, ЮД, Юров, ВМ, Болдирєв, СІ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):053-059
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.053
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Подано основні відомості про супутниковий проект КОРОНАС-ФОТОН, що створюється в рамках космічної програми Росії. Апарат КОРОНАС-ФОТОН є третім супутником російської програми КОРОНАС. Основна наукова мета проекту: дослідження процесів накопичення енергії та її перетворення в енергію заряджених частинок під час сонячних спалахів, встановлено механізмів прискорення, розповсюдження і взаємодії швидких частинок в сонячній атмосфері. Комплекс наукової апаратури супутника дозволить вимірювати сонячне електромагнітне випромінювання в широкому діапазоні енергій від ультрафіолету до високоенергійного гамма-випромінювання, а також потоки нейтронів та заряджених частинок в навоколоземному просторі. Приведено наукові завдання проекту і описано принципи побудови наукових приладів, їхні основні характеристики і організація взаємодії із системами супутника. Запуск супутника КОРОНАС-ФОТОН на колову орбіту висотою 500 км і нахиленням 82.5° намічено на 2006 р.
Ключові слова: програма CORONAS, проект CORONAS-PHOTON, сонячна атмосфера, спостереження за сонячною активністю
References: 
1.  Голенецкий С. В., Бурьян Ю. А., Деменьтьев И. В. и др. Эксперимент ГЕЛИКОН // Комплексные исследования Солнца и солнечно-земных связей. — Л.: ФТИ АН СССР, 1989.—С. 29—34.
2.  Дудник А. В., Залюбовский И. И. Научные задачи между­народного космического эксперимента КОРОНАС-ФОТОН // Космічна наука і технологія.—2000.—6, № 2/3.—С. 3— 12.
3.  Котов Ю. Д., Архангельский А. И., Юров В. Н. и др. Характеристики спутникового прибора НАТАЛЬЯ-2М для регистрации нейтронов с энергиями выше 5 МэВ // Прибо­ры и техн. эксперимента.—1999.—5.—С. 10—15.
4.  Котов Ю. Д., Самойленко В. Т., Архангельский А. И. и др. Гамма-спектрометр для области энергий 0.3—2000 МэВ спутникового эксперимента ФОТОН // Приборы и техн. эксперимента.—1999.—5.—С. 30—36.
5.  Kotov Yu. D., Dergachev V., Kruglov E., et al. Compton scattering polarimeter PENGUIN for solar flares polarimetary // Proc. of 27th Inter. Cosmic Ray Conf. — Munchen, 2001.—P. 2822—2825.
6.  Kotov Yu. D., Nikolskij S. I., Yurov V. N., Damle S. V. Satellite project «Photon» for study of solar flare hard radiation // Proc. of the 24 Inter. Cosmic Ray Conf. — Rome, 1995.—Vol. 4.— P. 1263—1266.
7.  Kotov Yu. D., Runtso M. F., Samoilenko V. Т., et al. The Fast X-ray Monitor (FXM) of the PHOTON satellite project // J. Moscow Phys. Soc—1996.—4.—P. 331—336.

8.  Kotov Yu. D., Yurov V. N., Shtotsky Yu. V., et al. EUV-PHOKA-Multi-Channel Monitor for Mesurements of Transmit-tance of Solar EUV-Emission in the Thermosphere // Phys. Chem. Earth (C).—2000.—25, N 5-6.—P. 465—469.