Визначення параметрів космічних струменів по її тонкій структурі в радіо- і рентгенівському діапазонах

Баннікова, ОЮ, Конторович, ВМ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):153-157
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.153
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Обговорюється відмінність зображень джетів позагалактичних джерел в радіо- і рентгенівському діапазонах та можливість отримання додаткової інформації про фізичні умови в джерелах. Дослідження проведено в рамках дифузійної моделі поширення релятивістських електронів від вузлів і гарячих точок джетів з урахуванням комптонівських та синхротронних втрат.
Ключові слова: параметри струменів, позагалактичні джерела, радіо-діапазон, рентгенівський-діапазон
References: 
1.  Банникова Е. Ю., Конторович В. М. О возможности опре­деления скорости джетов радиогалактик и квазаров по исследованиям тонкой структуры их узлов при высоком угловом разрешении // Космічна наука та технологія. Додаток.—2003.—9, № 2.—С. 305.
2.  Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П. Квантовая электродинамика. — М.: Наука, 1980.—704 с.
3.  Гестрин С. Г., Конторович В. М., Кочанов А. Е. Диффузи­онная модель протяженных радиокомпонентов и струй с движущимся источником ускоренных частиц // Кинемати­ка и физика небес, тел.—1987.—3, № 4.—С. 57.
4.  Железняков В. В. Излучение в астрофизической плазме. — М.: Янус-К, 1997.—528 с.
5.  Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. — М.: Наука, 1988.—510 с.
6.  Нагирнер Д. И. Комптоновское рассеяние в астрофизиче­ских объектах. — Санкт-Петербург: Изд-во Ленинградского ун-та, 2001.—55 с.
7.  Bannikova E. Yu. Kontorovich V. М. Jet knots fine structure of cosmic radio sources in synchrotron and compton mechanisms of radiation in the diffusion model // JENAM 2003. Abstracts. — Budapest, 2003.—P. 12.
8.  Courviosier T. Gamma-ray and radio astronomy // JENAM 2003. — Budapest, 2003.—P. 22.
9.  Harris D. E., Biretta J. A., Junor W., et al. Flaring X-ray emission from HST-1, a knot in the M87 jet // astro-ph/0302270, 2003.
10.  Livio M. Astrophysical jets // JENAM 2003. Abstracts. — Budapest, 2003.—P. 157.
11.  Marshall H. L., Harris D. E., Grimes J. P., et al. Structure of the X-ray emission from the jet of 3C 273 // Astrophys. J.—2001.—549.—P. 167.
12.  Sambruna R. M., Maraschi L., Tavecchio F., et al. A survey of extended radio jets in AGN with Chandra and HST: First results // astro-ph/0201412, 2002.
13.  Sambruna R. M., Urry С. М., Tavecchio F., et al. Chandra observations of the X-ray jet of 3C 273 // Astrophys. J.—2001.—549.—P. 161.
14.  Schwartz D. An X-ray of radio sources: the end of the story // JENAM 2003. Abstracts. — Budapest, 2003.—P. 9.

15.  Valtaoja E. Diffusion of electrons in radio galaxies // Astron. and Astrophys.—1982.—111, N 2.—P. 213.