Геопросторовий аналіз картографічних даних та інформації ДЗЗ для відслідкування змін та прогнозування зсувонебезпечності

Макаренко, ВВ, Колодяжний, ОА
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):191-195
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.191
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Показані переваги сумісного використання технологій дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та географічних інформаційних систем (ГІС), а також засобів моделювання для дослідження складних процесів в навколишньому природному середовищі, запобігання надзвичайних ситуацій природного характеру та ін. Відпрацьований повний технологічний цикл від обробки даних ДЗЗ та проведення геопросторового та багатокритеріального аналізу до публікації тематичної просторово-розподіленої інформації на прикладі Закарпаття. Космічні знімки та архівні топографічні карти використані для відслідкування змін в земному покриві та аналізу можливого впливу їх на розвиток зсувних процесів. На основі оцінки стану зсувів та факторів впливу на їхній розвиток побудована карта зсувонебезпечності Закарпаття та визначено напрямки подальших робіт.
Ключові слова: геопросторовий аналіз, дистанційне зондування, прогнози зсувів
References: 
1.  Гидрогеологическое прогнозирование: Пер. с англ. / Под ред. М. Г. Андерса, Т. П. Берта. — М.: Мир, 1988.—736 с.
2.  Колодяжний О. А., Макаренко I. В., Штепа Ю. М., Яковлев Є. О. Дослідження змін лісового покрову та мож­ливого впливу на небезпечні природні явища в Закарпатті // Тези Першої української конф. з перспективних косміч­них досліджень. — Київ, 2001.—С. 103—104.
3.  Тоценко В. Г. Методы и системы поддержки принятия решений. Алгоритмический аспект. — Киев: Наук, думка, 2002.—248 с.
4.  Lillesand Т. М., Kiefer R. W. Remote sensing and image interpretation. — New York: John Willey & Sons, 1994.— 750 p.

5.  Sabins F. F. Remote sensing: principles and interpretation. -New York: W. H. Freman and Company, 1997.—494 p.