Електромагнітне оточення Землі в ННЧ–діапазоні

Безродний, ВГ, Буданов, ОВ, Колосков, ОВ, Ямпольський, ЮМ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):117-123
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.117
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Подаються результати спостережень магнітної складової ННЧ–полів, виконаних на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський» з травня 2001 р. по січень 2003 р. Аналізуються сезонні залежності поляризаційних характеристик електромагнітних шумів, збуджуваних світовою грозовою активністю на частотах шуманівських резонансів. Приводиться відтворений за цими характеристиками добовий хід активностей трьох основних світових грозових центрів для різних місяців року. Показано зв'язок вузької спектральної лінії 60 Гц, що надійно реєструється на станції, з випромінюванням силових електромереж північноамериканського континенту.
Ключові слова: електромагнітне оточення Землі, ННЧ–поля, станція «Академік Вернадський»
References: 
1.  Блиох П. В., Николаенко А. П., Филиппов Ю. Ф. Глобаль­ные электромагнитные резонансы в полости Земля—ионос­фера. — Киев: Наук, думка, 1977.—199 с.

2.  Борн М., Вольф Э. Основы оптики. — М: Наука, 1970.— 855 с.