Результати дослідження динамічних процесів в нижній іоносфері

Панасенко, СВ, Розуменко, ВТ, Тирнов, ОФ, Чорногор, ЛФ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):076-080
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.076
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглянуті основні статистичні характеристики огинаючих завади й суміші завади та частково відбитих сигналів, виміряні середньочастотним радаром часткових відбиттів. Описана методика й приведені результати дослідження динаміки мезосфери та нижньої термосфери (70–120 км) методом рознесеного прийому з малою (110–160 м) базою. Отримані результати адекватно описують фізичні процеси в нижній іоносфері, а також узгоджуються з результатами інших вимірювань.
Ключові слова: іоносфера, мезосфера, термосфера
References: 
1.  Гритчин А. И., Дорохов В. Л., Концевая Л. Г. и др. Стационарный комплекс аппаратуры для исследования нижней ионосферы методом частичных отражений // Вес­тник Харьков, ун-та. Радиофизика и электроника.— 1988.—№ 318.—С. 21—24.
2.  Казимировский Э. С, Кокоуров В. Д. Движения в ионос­фере. — Новосибирск: Наука, 1979.—344 с.
3.  Концевая Л. Г., Пивень Л. А. Установка для регистрации дрейфов ионосферной плазмы // Вестник Харьков, ун-та. Радиофизика и электроника.—1988.—№ 318.—С. 27—28.
4.  Черногор Л. Ф. Физика Земли, атмосферы и геокосмоса в свете системной парадигмы // Радиофизика и радиоастро­номия.—2003.—8.—С. 59—68.
5.  Manson А. Н., Meek С. Е., Hall G., McMurray R. Winds and waves from the Canadian prairies (CNSR) triple-MF radar system // Geophys. Res. Lett.—1993.—20.—P. 1375—1378.
6.  Meek С. Е. An efficient method for analyzing ionospheric drifts data // J. Atmos. Terr. Phys.—1981.—42.—P. 835—839.

7.  Philips A., Manson A. H., Meek C. E., Llewellyn E. J. A long term comparison of middle atmosphere winds measured at Saskatoon 52° N 107° W by a medium frequency radar and a Fabry—Perot interferometer // J. Geophys. Res.—1994.— 99.—P. 12.923—12.935.