Особливості розподілу заряду на дрібнодисперсних пилових частинках в низькотемпературній космічній плазмі

Клименко, ЮО, 1Черемних, ОК
1Інститут космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Київ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(5-6):130-135
https://doi.org/10.15407/knit2003.05.130
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Для опису зарядових властивостей космічної пилової плазми засотосовано метод детального балансу, що коректно враховує факт дискретності падаючого заряду на пилинку. Отримано систему рівнянь, яка дозволяє аналітично знайти вираз для форми стаціонарного зарядового розподілу на частинах пилу з великим і малим зарядом на ній. Визначено умови, при яких встановлений зарядовий розподіл є гауссовим. Показано, що поверхневий потенціал пилинки залежить від її радіуса і не є постійним, як звичайно вважається.
Ключові слова: космічна плазма, метод детального балансу, частинки пилу
References: 
1.  Клименко Ю. А., Черемных О. К. О распределении заряда на пылевых частицах космической плазмы // Космічна наука і технологія.—2003.—9, № 4.—С. 67—72.
2.  Kotsarenko N. Ya., Koshevaya S. V., Kotsarenko A. N. Dusty plasma in space // Geofisica Internetional.—1998.—37, N 2.— P. 71—86.
3.  Matsoukas Т., Russel M. Fokker—Planck description of particle charging in ionized gases // Phys. Rev. E.—1997.—55, N 1.—P. 991—994.
4.  Schram P. P. J. M., Trigger S. A., Zagorodny A. G. New microscopic and macroscopic variables in gusty plasmas // New J. Phys.—2003.—N 5.—P. 27.1—27.7.
5.  Shukla P. K. New collective processes in dusty plasmas: applications to space and laboratories // Plasma Phys. Control. Fusion.—2000.—N 42.—P. 213—221.
6.  Shukla P. K., Mamun A. A. Introduction to dusty plasma physics. — London: IOP Publ. LtD, 2002.—265 p.

7.  Tsytovich V. N. Dust plasma crystals, drops, and clouds // Phys.-Uspekhi.—1997.—40, N 1.—P. 53—94.