Моніторинг випадаючої водяної пари за допомогою GPS для прогнозування погоди

Каблак, НI, Клімик, ВУ, Швалагін, ІВ, Каблак, УI
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):163-166
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.163
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Волога зенітна затримка, яка одержується із аналізу даних GPS-спостережень, може бути перетворена у значення випадаючої водяної пари, що дає вагомий внесок у моделювання клімату та оперативне передбачення погоди. При цьому повинно бути відоме значення середньої температури в атмосфері. Приведено оцінку значень випадаючої водяної пари в пункті Київ.
References: 
1. Гофманн-Велленгоф Б., ЛіхтенеггерГ., КоллінзД. Гло¬бальна система визначення місцеположення (GPS): теорія і практика. — К.: Наук, думка, 1996.—376 с
2. Каблак Н. І., Клімик В. У. та ін. // Наук, вісник Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика.—1999.—№ 5.—С 67—70.
3. Herring T. A., Anthes R. A., Ware R. H. GPS Metrology: Remote sensing of atmospheric water vapor using the GPS. // J. Geophys. Res.—1992.—97.—P. 15787—15801.
4. Mironov N., Shvalagin I., KablakN. Earth rotation, reference systems in geodynamics and solar system. — Varschava, 18-19 September 1995.—P. 161 — 164. 5. Saastamoinen I. I. Contribution to the theory of atmospheric refraction // Bull, geod.—1973.—107.—P. 13—34.