Бортовий УФ-спектрополяриметр для моніторингу планетних атмосфер

Іванов, ЮС, Синявский, ІІ, Сосонкін, МГ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):032-034
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.032
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядається методика побудови спектрополяриметра підвищеної ефективності. Показано, що обмежена кількість елементів може виконувати функції оптичного редуктора, диспергуючого блоку і коректора аберацій. Такий підхід особливо вигідний в УФ-діапазоні, де велика кількість елементів традиційних спектрополяриметрів приводять до великих втрат. Пропонується система рознесених диспергуючих призм, що забезпечуює вирівнювання дисперсії і додатково підвищує ефективність приладу в короткохвильовій ділянці спектру.
References: 
1. Иванов Ю. С, Гершберг Р. Е., Ефимов Ю. С, Шахов¬ской Н. М. Спектрополяриметр низкого разрешения с ши¬рокополосной ахроматической пластинкой и специальной призмой Волластона// Кинематика и физика небес, тел.— 1999.—15, № 4.—С. 359—376. 2. Іванов Ю. С, Синявський І. І. Спосіб лінеаризації дисперсії призмової системи // Приладобудування 2004: стан і перспективи: 36. наук, праць. — Київ: НТУУ «КПІ», ПБФ, 2004.—С 256. 3. Кучеров В. А. Ахроматический фазосдвигатель для вакуум¬ного ультрафиолета // Кинематика и физика небес, тел.— 1996.—12, № 1.—С. 52—58. 4. Пейсахсон И. В. Оптика спектральных приборов: Изд. 2-е, доп. и перераб. — Л.: Машиностроение, 1975.—312 с. 5. Ivanov Yu. S., Gershberg R. E., Efimov Yu. S., Shak-hovskojN. M. High Efficiency Spectropolarimeter// Proc. SPIE-ESO Symp., Sect. AS06. Munich, March 2000.