Про можливі зміни у спектрі неоднорідностей електронної концентрації, отримуваних при ракетних експериментах у спорадичному Е-шарі

Кизьюров, ЮВ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):086-089
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.086
Мова публікації: Російська
Анотація: 
На прикладі неоднорідностей електронної концентрації, поява яких у середньоширотному спорадичному Е-шарі викликана атмосферною турбулентністю, досліджена можлива залежність форми їхнього одновимірного спектру, що отримується під час ракетних експериментів, від траєкторії польоту ракети. Розглянуто два варіанти траєкторії та два напрями запуску ракети: вздовж осей північ– південь та захід – схід. Вважалося, що ракета перетинає неоднорідний шар двічі, коли рухається вгору та вниз. Показано, що для напряму північ – південь має спостерігатися систематична відмінність у спектрах, які вимірюються на висхідній та низхідній частинах траєкторій. Відмінність виявляється в області великих хвильових чисел, тобто для неоднорідностей, при формуванні яких переважає процес взаємодії заряджених частинок, що занурені в турбулентний потік атмосферного газу, із магнітним полем. Для напряму захід – схід такої відмінності немає.
References: 
1. Гершман Б. Н., Ерухимов Л. М., Яшин Ю. Я. Волновые явления в ионосфере и космической плазме. — М.: Наука, 1984.—392 с. 2. FejerВ. G., Kelley M. С. Ionospheric irregularities // Rev. Geophys. and Space Phys.—1980.—18, N 2.—P. 401—454. 3. Fukao S., Yamamoto M., Tsunoda R. Т.,et al. The SEEK (Sporadic-E Experiment over Kyushu) campaign // Geophys. Res. Lett—1998.—25, N 11.—P. 1761 — 1764. 4. Gurevich A. V., BorisovN. D., Zybin K. P. Ionospheric turbulence induced in the lower part of the E region by the turbulence of the neutral atmosphere // J. Geophys. Res.— 1997.—102A, N 1.—P. 379—388. 5. Kyzyurov Yu. V. On the spectrum of mid-latitude sporadic-E irregularities // Ann. Geophys.—2000.—18, N 10.—P. 1283— 1292. 6. Pfaff R. F., Sahr J., Providakes J. F., et al. The E-region Rocket/Radar Instability Study (ERRRIS): scientific objectives and campaign overview // J. Atmos. Terr. Phys.—1992.—54, N 6.—P. 779—808. 7. Rose G., Schlegel K., Rinnert K., et al. The ROSE project. Scientific objectives and discussion of first results // J. Atmos. Terr. Phys.—1992.—54, N 6.—P. 657—667. 8. Shlegel K. Measurements of electron density fluctuations during the ROSE rocket flights // J. Atmos. Terr. Phys.—1992.—54, N 6.—P. 715—723. 9. Yoshizava A., Itoh S.-I, Itoh K., Yokoi N. Turbulence theories and modelling of fluids and plasmas // Plasma Phys. Control. Fusion.—2001.—43, N 3.—P. Rl—R144.