Обробка даних дистанційного зондування для виявлення та розпізнавання класів об'єктів

Кравцов, СЛ, Орєшкіна, ЛВ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):175-177
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.175
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розроблено методику виявлення і розпізнавання класів об'єктів за їхніми контурами, площі та яскравості на зображеннях дистанційного зондування. Розглянуто особливості виявлення об'єктів залежно від їхнього розміщення на земній і водній поверхнях та виду даних дистанційного зондування.
References: 
1. Кравцов С. Л. Распознавание классов объектов по их контурному представлению // Цифровая обработка изобра¬жений: Сб. науч. тр. — Минск: Ин-т техн. кибернетики НАН Беларуси, 2001.—Вып. 5.—С. 170—177. 2. Кравцов С. Л., Мухо И. Н. Распознавание классов объек¬тов, расположенных в однородной области изображения // Анализ цифровых изображений: Сб. науч. тр. — Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2002.—Вып. 1.—С. 79—84. 3. Кравцов С. Л., Орешкина Л. В. Обнаружение и распозна¬вание классов объектов на изображениях дистанционного зондирования // Первый белорусский космический конг¬ресс. 28—30 октября 2003 г. Материалы конгресса. Объеди¬ненный ин-т проблем информатики НАН Беларуси. — Минск, 2003.—С. 140—142. 4. Кравцов С. Л., Орешкина Л. В. Распознавание классов объектов на изображениях дистанционного зондирования // Анализ цифровых изображений: Сб. науч. тр. — Минск: Объединенный ин-т проблем информатики НАН Беларуси, 2003.—Вып. 2.—С. 84—96.