Картування фізичних характеристик поверхневого шару Місяця і ультрафіолетова поляриметрія із орбітальної місячної станції

Відьмаченко, АП, Мороженко, ОВ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):021-026
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.021
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Наземні і космічні дослідження Місяця дозволили виконати великомасштабне приблизне картування його поверхневого шару. Морфологічні деталі Місяця мають різні спектральні відбивні властивості. їхньою характерною рисою є зменшення відбивної здатності при переході від візуальної до УФ-ділянки спектру і наявність смуг поглинання в ІЧ-ділянці спектру. Це дозволяє говорити про мінералогію поверхні Місяця. Різні морфологічні утворення поляризують світло по-різному. Значення ступеня поляризації багатьох деталей на Місяці в довгохвильовій області спектру практично однакові, але в ультрафіолетовій сильно відрізняються. Фазова крива в ультрафіолеті дозволяє визначити величину фазового кута αmax, при котрому має місце максимальне значення ступеня поляризації Pmax, з похибкою, меншою від 1°. Знання цих оптичних параметрів поверхні дозволяє визначити показники заломлення мінеральних часток, тобто виконати картографування мінералів на Місяці.
References: 
1.  Кварцхелия О. И. Зависимость степени поляризации отра­женного Луной света от угла фазы // Сообщения АН ГрузССР.—1983.—112, № 2.—С. 293—296.
2.  Мороженко А. В. О минералогическом картировании лун­ной поверхности // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъем­ка.—1983.—1.—С. 86—92.
3.  Dollfus A., Bowell E. Polarimetric properties of the lunar surface and its interpretation. Part 1. Observations // Physique du systemesolaire. — Medon, Observatoire de Paris, 1969.— 64 p.
4.  Korokhin V. V., Velikodsky Yu. I. Parameters of the maximum positive polarisation of the Moon // 35th Lunar and Planetary Sci. Conf., March 15-19, 2004, League City, Texas. — League City, 2004.—Abstract n. 1306 (2P.)
5.  Peterson С A., Hawke B. R., Lucey P. G., et al. The Distribution of Anorthosite on the Lunar Farside// Workshop on New Views of the Moon 2: Understanding the Moon Through the Integration of Diverse Datasets, 1999.—P. 46.
6.  Pieters С. М. Mineralogy of the Moon: How did we start? What did we find? Where are we going? // American Geophysical Union, Fall Meeting 2002. — 2002.—Abstract #P51C-03.
7.  Pinori S., BellucciG. Regional Dark Mantle Deposits on the Moon: Rima Bode and Sinus Aestuum Analysis // Workshop on New Views of the Moon 2: Understanding the Moon Through the Integration of Diverse Datasets, 1999.—P. 49.

8.  Sasaki S., Iijima Y., Tanaka K., et al. Scientific Research in the Lunar Orbiting Mission // IAF abstracts. 34th COSPAR Scientific Assembly, The Second World Space Congress, held 10-19 Oct.,2002 in Houston, TX, USA.   — 2002.—P. Q-4-3-04.