Вплив імітованої невагомості (клиностатування) на фотосинтетичний апарат рослин ячменю (HORDEUM VULGARE L.)

Воловик, ОГ, Ситник, СК, Топчій, НМ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):215-217
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.215
Мова публікації: Російська
Анотація: 
З використанням ДДС-Na-електрофорезу в ПААГ, а також спектрофотометричних і полярографічних методів проведено дослідження впливу імітованої мікрогравітації на організацію і функціонування фотосинтезуючих органел – хлоропластів, виділених із рослин ячменю. Показано, що в умовах клиностатування збільшується відносний вміст мономерних форм світлозбирального комплексу фотосистеми II (LHCII) за рахунок зменшення олігомерних форм цього комплексу, а також зменшується доля цілісного комплексу фотосистеми І (ФСІ). Відносний вміст суми комплексів ФСІ, а також комплексу фотосистеми II (ФСП) в клиностатованих рослинах також зменшується. Клиностатування викликало зменшення активності ФСІ, ФСП і повного електронного транспорту, причому ступінь зменшення залежить від освітленості при вирощуванні рослин. Синтез АТФ, поєднаний з циклічним, псевдо-циклічним та лінійним транспортом електронів, інгібувався в умовах імітованої невагомості.
References: 
1. Воловик О. И., Мануильская С. В. и др. Фосфорилирование белков светособирающего комплекса и электронный транспорт в фотосистемах I и II // Физиол. растений.— 1986.—43, № 6.—С. 864—869. 2. Кордюм Е. Л., Сытник К. М. и др. Современные проблемы космической клеточной фитобиологии. — М.: Наука, 1994.—293 с. 3. Anderson J. М. Р-700 content and polypeptide profile of chlorophyll-protein complexes of spinach and barley thylakoids // Biochim. Biophys. Acta.—1980.—591.—P. 113—126. 4. Arnon D. I. Copper enzymes in isolated chloroplasts. Poly¬phenol oxidase in Beta vulgaris // Plant Physiology.—1949.— 24.—P. 1 — 15. 5. Garab G., Cseh Z., et al. Light induced trimer to monomer transition in the main light-harvesting antenna complex of plants: thermooptic mechanism // Biochemistry.—2002.—41.—P. 15121 — 15129. 6. Tripathy B. C, Brown С S., et al. Growth and photosynthetic responses of wheat plants grown in space // Plant Physiology.— 1996.—110.—P. 801—806. 7. Volovik O. I., Kordyum E. L., Guikema J. A. Characteristics of photosynthetic apparatus under conditions of spaceflight // J. Gravit. Physiol.—1999.—6 (1).—P. 127—128.