Поширення низькочастотних хвильових пакетів Ps6 у хвості магнітосфери після магнітної суббурі

Агапітов, ОВ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):117-121
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.117
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Рs6-пульсації часто ідентифікуються як один із проявів фази відновлення геомагнітної суббурі. На матеріалах вимірювань КА «Інтербол-1» і системи наземних магнітометричних станцій зроблено оцінку розмірів області низькочастотної активності, швидкості і напрямку переміщення цієї структури у магнітосфері. Показано залежність найінтенсивніших подій від максимуму збурення в Dst-індексі. Запропоновано можливий механізм генерації Рs6-хвиль під час вибухової фази суббурі з наступним переміщенням хвильового пакету до Землі із магнітосферного хвоста.
References: 
1. Агапітов А. В., Верхоглядова О. П., Івченко В. М. Хвилі стиснення в магнітосфері Землі: інтрепретація спостережень супутника «Интербол-1» // Космічна наука і технологія.— 2001.—7, № 5/6.—С 64—70. 2. Воробьев В. И., Грибунин В. Г. Теория и практика вейвлет-преобразования. — СПб, 1999.—180 с. 3. Гульельми А. В., Репин В. Н. МГД-солитоны в хвосте магнитосферы // Геомагнетизм и аэрономия.—1978.—18, № 6.—С. 1089—1092. 4. Иванов В. В., Ротанова Н. М. Исследование структуры геомагнитных пульсаций типа Ps6 спектральными метода-ми // Геомагнетизм и аэрономия.—1991.—31.—С. 625— 629. 5. Connors M., Rostoker G., et al. Ps disturbances: relation to substorms and the auroral oval // Annal. Geophisicae.— 2003.—P. 493—508. 6. Khrushchinsky A. A., Gustafsson, etal.The SAMBO-GEOS experiment: A Ps-6 event from ground-satellite observations // ESA Achievements of the Intern. Magnetospheric Study (IMS) —P. 625—627. 7. Steen A., Collis В. Т.,et al. Observations of a gradual transition between Ps6-activity with auroral torches and surgelike pulsa¬tions during strong geomagnetic disturbances // J. Geophys. Res.—1988.—93.—P. 8713—8733. 8. TsyganenkoN. A. Modeling the Earth's magnetospheric mag¬netic field confined within a realistic magnetopause// J. Geophys. Res.—1995.—100A, N 4.—P. 5599—5612. 9. Zhu X., Kivelson M. Compressional ULF Waves in the Outher Magnetosphere. 1. Statistical Study // J. Geophys. Res.— 1994.—99A, N 1. 10. Zhu X., Kivelson M. Compressional ULF Waves. 2. Case Study // J. Geophys. Res.—1994.—99A, N 1.—P. 241—252.