Вплив клиностатування на трансформацію етіопластів в хлоропласти паростків ячменю

Адамчук-Чала, НІ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):208-210
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.208
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Досліджувався вплив клиностатування на структурні показники пластид зеленіючих проростків ячменю сорту «Зоряний». Порівняльний аналіз динамічних ультраструктурних змін пластид контрольних і клиностатованих зеленіючих проростків показав такі відхилення у метаморфозі хлоропластів: зменшення об'єму пластид у варіанті 15 хв освітлення, зменшення площі проламелярного тіла у варіанті 1 год освітлення, скорочення довжини ламел, розвинутих із нього у варіантах 1 і 3 год освітлення. В умовах контролю після трьох годин освітлення формувались етіохлоропласти, після 6 год – хлоропласти. При клиностатуванні і освітленні 6 год розвивались лише етіохлоропласти. Оговорюються можливі механізми затримки трансформації етіопластів у хлоропласти в умовах клиностатування.
References: 
1. Адамчук Н. І. Будова сім’ядольного листка Arabidopsis thaliana cv Columbia в умовах клиностатування // Укр. ботанічний журн.—1995.—52, № 5.—С. 605—610. 2. Адамчук Н. И. Влияние клиностатирования на фотосинте- тический апарат семисуточных проростков Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. // Космічна наука і технологія. Дода¬ток,—2003.—9, № 2.—С. 44—47. 3. Гелстон А., Девис И., Сеттер Р. Жизнь зеленого растения.— М.: Мир, 1983.—552 с. 4. Недуха Е. М., Кордюм Е. JL, Филипенко В. Н., Чуч- кин Ж. А. Влияние микрогравитации на клеточные обо¬лочки надземных органов проростков Impaties balsamina L.— М., 1991.—22 с.—(Рукопись деп. в ВИНИТИ; № 137-В). 5. Сиваш О. О., Адамчук Н. I., Повхан М. Ф., та ін. Вплив мікрогравітації на ріст та синтез пігментів етіольованих паростків ячменю // Наук, вісник НАУ.—2000.—32.— С. 165—170. 6. Фрей-Висслинг А., Мюлеталер К. Ультраструктура расти¬тельной клетки. — М.: Мир, 1968.—408 с. 7. Hoson Т., Soga К., Mori R., et al. Morphogenesis of rice and arabidopsis seedlings in space // J. Plant Res.—1999.—112.— P. 477—486. 8. Kota Z., Hovath L. I., Droppa M., et al. Protein assembly and heat stability in developing thylakoid membranes during green-ing // PNAS.—2002,—99, N 19.—P. 12149—12154. 9. Kutchera U. The biophysical basis of cell elongation and organ maturation in coleoptiles of rye seedlings: implications for shoot development // Plant Biology.—2004.—6.—P. 158—164. 10. Ueda J., Miyamoto K., Yuda T. Growth and development, and auxin polar transport in higher plant under microgravity condi¬tions in space: BRIC-AUX on STS-95 Space Experiment // J. Plant Res.—1999.—112,—P. 487—492. 11. Weier T. E., Brown D. L. Formation of the prolamellar body in 8-day, dark-grown seedlings // Amer. J. Bot.—1970.—57, N 3.—P. 267.