Підвищення інформативності панхромних цифрових зображень дистанційного зондування Землі

Волошин, ВІ, Корчинський, ВМ, Негода, ОО
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):178-180
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.178
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Пропонується методика підвищення інформативності панхромних цифрових знімків ДЗЗ шляхом вейвлетної декомпозиції з використанням мультиспектральних знімків території нижчого розрізнення та подальшого синтезу результатів декомпозиції.
References: 
1. Дремин И. М., Иванов О. В., Нечитайло В. А. Вейвлеты и их использование // Успехи физ. наук.—2001.—171, № 5.—С. 465—501. 2. Травникова Н. П. Эффективность визуального восприятия. — М.: Машиностроение, 1985.—128 с. 3. Чуй К. Введение в вейвлеты: Пер. с англ. — М.: Мир, 2001.—414 с. 4. Ye J. С, Bresler Y., Moulin P. Fourier Descriptors for Parametric Shape Estimation in Inverse Scattering Problems // Proc. of SPIE.—2000.—4052, N 4.—P. 309—320.