Стенд для тепловакуумних випробувань космічних апаратів

Гаврилов, РВ, 1Меленевський, ЮО, Конюхов, СМ, Драновський, ВЙ, Кошкін, МІ, Алексєєв, ЮС, Коротков, АС, Щеголь, ВА, Соколов, ВА, Єременко, ВВ, Комаров, ВГ, Махонін, ЄІ
1Науково-технічний центр кріогенно-космічних технологій «Кріокосмос», Харків
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):042-046
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.042
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Стенд тепловакуумних випробувань КА призначено для імітації космічного вакууму, холодного космічного простору, оптичного випромінювання Сонця і Землі, включаючи альбедо с метою визначення впливу цих факторів на тепловий режим конструкції і апаратури КА, розміщеного в кріовакуумній камері стенду на опорно-поворотному вузлі, що імітує рух КА по заданій орбіті навколо Землі.
References: 
1. Гаврилов Р. В., Кислов А. М., Меленевский Ю. А., Церков¬ный А. И. Имитатор излучения Земли для термовакуумных испытаний космических аппаратов // Космічна наука і технологія.—2004.—10, № 5/6.—С. 35—38. 2. Гаврилов Р. В., Кислов А. М., Романенко В. Г. Моделиро¬вание лучистых потоков в имитаторах солнечного излуче¬ния // Космічна наука і технологія.—2004.—10, № 5/6.— С. 38—41.