Бортове інформаційне забезпечення наукової програми російсько-українського проекту «Інтербол-Прогноз» (високоапогейний супутник «Інтербол-3»)

Чесалін, ЛС, Застєнкер, ГН, Круковська, ОВ, Лакутіна, ОВ, Луценко, ВН, Шевирєв, ММ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):047-051
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.047
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядаються основні вимоги до бортових інформаційних систем, принципово відмінні від вимог до систем керування; наводяться варіанти рішень для підготовки випробувальних комплексів наукової апаратури космічного апарату, приділяється увага можливостям перепрограмування обраного комплексу; обговорюється варіант організації обміну даними на борту супутника із використанням добре відпрацьованих мережевих рішень; розглядаються засоби забезпечення гнучкості системи у процесі льотного експерименту.
References: 
1. Галеев А. А., Гальперин Ю. И., Зеленый Л. М., Проект ИНТЕРБОЛ по исследованиям в области солнечно-земной физики // Космич. исслед.—1996.— 34, № 4.—С. 339— 362. 2. Застенкер Г. Н., Федоров А. О., Шарко Ю. В. и др. Особенности использования интегральных цилиндров Фа¬радея на спутнике «Интербол-1» // Космич. исслед.— 2000.—38, № 1.—С. 23—30. 3. Зеленый Л. М., Тамкович Г. М., Петрукович А. А. и др. Российско-украинский проект «Интербол-Прогноз» для многоуровнего исследования системы солнечно-земных свя¬зей. «Верхний этаж» // Третья Укр. конф. по перспектив¬ным космическим исследованиям; Кацивели, Крым, 15-19 сентября 2003 г.: Тез. докл. — Киев, 2003.—С. 31. 4. Чесалин Л. С, Лакутина Е. В., Круковская Е. В. Особен¬ности построения интеллектуальной бортовой системы об-работки научных данных физического эксперимента // «Современные и перспективные разработки и технологии в космическом приборостроении»: Тез. докл. Выездной семи¬нар; г. Таруса, 25-27 марта 2003 г. — Таруса, 2003.—С. 27. 5. Чесалин Л., Рязанова Е., Лакутина Е. Локализация сбоев бортового процессора в магнитосфере и их автоматическое исправление на спутнике ИНТЕРБОЛ-2 (авроральный зонд) // Космич. исслед.—1999.—37, № 6.—С. 567—572. 6. Chesalin L. Scientific Information Collection System SSNI. INTERBALL. Mission and Payload // CNES-IKI RAS, 1995.—P. 71—75. 7. Chesalin L., Fedorov A., Lutsenko V., Zastenker G. On-Board Scientific Data Treatment Model // EGS-AGU-EUG Joint As-sembly. Nice, France, 6—11 Apr. 2003. — Nice, 2003.—P. 458. 8. Lutsenko V. N., Kudela K. Almost monoenergetic ions near the Earth's magnetosphere boundaries // Geoph. Res. Lett.— 1999.—26, N 3.—P. 413—416. 9. Safrankova J., Zastenker G., et al. Small scale observations of magnetopause motion: Preliminary results of the INTERBALL project // Ann. Geophys.—1997.—15, N 5.—P. 562—569.