Український молодіжний супутник: дослідження аерозольного шару атмосфери землі за допомогою УФ-поляриметра

Неводовський, ЄП, Відьмаченко, АП, Мороженко, ОВ, Неводовський, ПВ, Синявський, ІI
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):027-031
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.027
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглядаються механізми змін концентрації стратосферного озону у верхніх шарах земної атмосфери (вище 30 км). Пропонується проект бортового УФ-поляриметра на довжину хвилі X ~ 250 нм для українського молодіжного супутника. Реалізація поданого проекту дозволить отримати спостережні дані, аналіз яких дасть змогу з високою достовірністю визначити значення комплексного показника заломлення, а також розмір частинок, горизонтальну структуру аерозольного шару і дослідити імовірну її зміну в часі.
References: 
1. Мороженко О. В. Методи і результати дистонційного зонду¬вання планетних атмосфер. — К.: Наук, думка, 2004.—647 с. 2. МороженкоО. В., Шаврина А. В., Велесь О. А. Роль стратосферного аерозолю у формуванні озонового шару // Кинематика и физика небес, тел.—2000.—16, № 4.— С. 364—368. 3. Неводовский П. В., Видьмаченко А. П. Оптимизация пара¬метров фотоумножителей класса «Квантакон» // Тез. докл. 13-й Всерос. научно-техн. конф. «Обеспечение единства измерений в фотометрии и радиометрии оптического излу¬чения». — М., 2001.—С. 17. 4. Чемберлен Дж. Теория планетних атмосфер. — М.: Мир, 1981.—352 с. 5. Hansen J. Climate Forcing and Feedbacks // Long-term monitoring of global climate Forcing and feedbacks. — New York, NASA Conf. publ.—1993.—3234.—P. 6—12.