Імітатор випромінювання Землі для термовакуумних випробувань космічних апаратів

Гаврилов, РВ, Кислов, ОМ, 1Меленевський, ЮО, Церковний, ОІ
1Науково-технічний центр кріогенно-космічних технологій «Кріокосмос», Харків
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):035-037
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.035
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розроблено імітатор випромінювання Землі, конструкція якого утворена системою панелей з лінійчатими 14 випромінювачами, що нагріваються електричним струмом. Панелі випромінювачів закріплені на опорно-поворотному пристрої і разом з КА здійснюють програмні повороти відносно потоку випромінювання від імітатора Сонця. Імітатор відтворює на елементах КА сумарну густину поглинутих потоків власного та відбитого сонячного випромінювання від Землі на заданих витках орбіти. Наведено результати розрахунку проектних параметрів імітатора.
References: 
1. Андрейчук О. Б., Малахов Н. Н. Тепловые испытания космических аппаратов. — М.: Машиностроение, 1982.— 202 с. 2. Колесников А. В. К вопросу о принципах моделирования поля интенсивности теплового излучения планет // Кос-мич. исследов. — 1979.—17, вып. 1.—С. 146—150. 3. Колесников А. В. Методика расчета интенсивности излуче¬ния линейчатых излучателей имитаторов внешних тепло¬вых потоков // Инж.-физ. журнал.—1983.—45, № 2.— С. 152—153. 4. Моделирование тепловых режимов космических аппаратов и окружающей его среды / Под ред. Г. И. Петрова. — М.: Машиностроение, 1971.—382 с. 5. Новицкий Л. А., Степанов Б. М. Оптические свойства материалов при низких температурах: Справочник. — М.: Машиностроение, 1980.—224 с. 6. Разработка пакета программ с автоматизированной систе¬мой формирования оптико — геометрических моделей для расчета теплообмена КА / Кислов А. М., Романенко В. Г. // Научно-технич. отчет СКТБ по КТ ФТИНТ НАН Украины. — Харьков, 2000.—108 с. 7. Ульянин Е. А. Коррозионностойкие стали и сплавы. — М.: Машиностроение, 1980.—208 с. 8. Donato M., et al. Design of an orbital heating simulator using IR techniques // J. Environ. Sci.—1987.—30, N 3.—P. 45— 49.