Про коливання півтіні сонячних плям

Гопасюк, ОС, Гопасюк, СІ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):135-137
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.135
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Досліджено коливання півтіні чотирьох одиночних плям за спостереженнями променевих складових магнітного поля і швидкості у фотосферній лінії Fe I λ 525.3 нм. За променевою складовою були відтворені всі три складові векторів. Період коливань склав 3.4–7.7 сут. Для кожної плями коливання азимутальної складової швидкості випереджували по фазі коливання всіх інших складових векторів магнітного поля і швидкості. При густині плазми у півтіні 0.1 г/м3 , що відповідає густині незбуреної фотосфери, густина кінетичної енергії коливань меныпа, ніж густина магнітної енергії на 1-2 порядки.
References: 
1. Гопасюк О. С. Структура магнитного поля одиночного пятна // Кинематика и физика небес, тел.—2003.—19, № 2.—С. 126—137. 2. Гопасюк С. И. Временные изменения структуры попереч¬ного магнитного поля в группах пятен и оптические явле¬ния // Изв. Крым, астрофиз. обсерватории—1965.—33.— С. 100—110. 3. Гопасюк С. И. Некоторые особенности вращения пятен // Изв. Крым, астрофиз. обсерватории—1981.—64.—С. 108— 118. 4. Гопасюк СИ. Крутильные колебания и диагностика струк¬туры подфотосферного магнитного поля // Астрон. журн.— 1984.—61, вып. 1.—С. 157—162. 5. ГопасюкСИ.,Гопасюк О. С. Движения плазмы в магнит¬ном поле солнечного пятна. I. Наблюдения по фотосфер-ным линиям // Кинематика и физика небес, тел.—1998.— 14, № 5.—С. 389—400. 6. Гопасюк С. И., Залесов И. П. Цифровой вектор-магнито¬граф. I. Канал продольного поля. // Кинематика и физика небес, тел.—1996.—12, № 5.—С. 48—54. 7. Гопасюк СИ., Лазарева Л. Ф. Поле скоростей и вспышеч-ная активность в группе пятен // Изв. Крым, астрофиз. обсерватории.—1986.—74.—С. 84—92. 8. Гопасюк С. И., ЛямоваГ. В. Крутильные колебания сол¬нечных пятен // Изв. Крым, астрофиз. обсерватории— 1987.—77.—С. 17—24. 9. Котов В. А., Северный А. Б., Цап Т. Т. Исследование глобальных колебаний Солнца: I. Метод и инструмент // Изв. Крым, астрофиз. обсерватории.—1982.—65.—С. 3—34. 10. Brown В. N., Nightingale R. W., Alexander D., et al. Observa¬tions of rotating sunspots from TRACE // Solar Phys.— 2003.—216, N 1-2.—P. 79—108.