Метод визначення величини і природи збурень, які впливають на обертання ШСЗ

Єпішев, ВП, Ісак, ІІ, Мотрунич, ІІ, Новак, ЕЙ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):152-155
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.152
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Описано метод оцінювання та дослідження негравітаційних збурень, що діють на обертання ШСЗ. Він базується на високоточному визначенні періоду власного обертання і орієнтації некерованих космічних об'єктів. Метод реалізовано на результатах спостережень за ШСЗ серії «Мідас» (висота польоту 3700 км) і «Метеор» (860 км). Форма супутників є комбинацією циліндра та двох панелей сонячних батарей; у КА «Метеор» ще є параболічна антена.
References: 
1. Басе В. П. Негравитационные возмущения ИСЗ «Эталон» // Наблюдения исскуственных небес, тел.—1990.—№ 86, ч. I.—С. 81 — 104. 2. Белецкий В. В., Яншин А. М. Влияние аэродинамических сил на вращательное движение исскуственных спутников. — К.: Наук думка, 1984.—188 с. 3. Епишев В. П., Исак И. И., Найбауер И. Ф. и др. Проявле¬ние возмущающих эффектов в собственном вращении ИСЗ серии «Мидас» и их связь с солнечной активностью // Сб. тез. Междунар. науч. конф. «Околоземная Астрономия — 2003». — М.—Терскол: ИА РАН, 2003.—С. 31. 4. Єпішев В. П., Ігнатович С. І., Мотрунич І. І. та ін. Розвиток наукових напрямків лабораторії космічних досліджень Уж-НУ // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту. Сер. Фізика.— 2002.—№ 12.—С 14—26. 5. Микиша А. М., Смирнов М. А. Вековая эволюция высоко¬орбитальных космических объектов под действием светово¬го давления // Столкновения в околоземном пространстве (Космический мусор). — М.: Космосинформ, 1993.— С. 252—271.