Магнітні бури в екваторіальному поясі і полярних областях

Яременко, ЛМ, Мельник, ГВ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):106-109
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.106
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядаються особливості Dst-варіації в європейсько-африканському та австралійсько-далекосхідному меридіональному секторах. Зроблено спробу після виключення впливу суббур через різні залежності -Dst і амплітуди суббур від широти по наземних спостереженнях Н-складової магнітного поля виділити частину Dst, максимально наближену до створюваної кільцевим екваторіальним струмом DR. Отримано, що амплітуда Dst максимальна на денному боці, а не на нічному, як вважалося раніше. У деяких випадках на півночі Європи спостерігаєтся додатна Dst. Для розділення поля бурі на зовнішню та внутрішню частини проведено сферичний гармонічний аналіз. В Африці внутрішня частина поля бурі складає близько половини від інтенсивності поля зовнішньої частини. В австралійсько-далекосхідному регіоні ці поля рівні, що свідчить про високу провідність мантії в цьому регіоні.
References: 
1. Гельберг М. Г., КершенгольцС. 3. Авроральные возмуще¬ния в период прихода к Земле магнитных облаков // Геомагнетизм и аэрономия.—2002.—42, № 1.—С. 36—41. 2. Гельберг М. Г., Кершенгольц С. 3.,Шараева С. В. Взаимо¬связь между классами солнечных источников корпускуляр¬ных потоков межпланетной плазмы и типами длительных авроральных возмущений на Земле // Геомагнетизм и аэрономия.—2001.—41, № 1.—С. 23—32. 3. Farrugia F. J. et al. Geoeffectiveness of try Wind magnetic clouds: a comparative study // J. Gephys. Res.—1998.—103.—P. 17261 — 17278.