Обертання активних областей і корональних дір зі спостереження Cонця в лінії He I λ 1083 нм

Зєлик, ЯІ, Степанян, НМ, Андрєєва, ОА
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):138-140
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.138
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Методи спектрального аналізу часових рядів застосовано до досліджень обертання корональних дір, флокул і активних областей з групами сонячних плям за спостереженнями в лінії Не І λ 1083 нм. Отримано середні характеристики обертання цих утворень за три сонячних цикли. Для 21-го циклу визначено зміни обертання з широтою і часом.
References: 
1. Бендат Дж., ПирсолА. Прикладной анализ случайных данных. — М.: Мир, 1989.—540 с. 2. Васильева В. В., Макаров В. И., Тлатов А. Г. Циклы вращения секторной структуры магнитного поля Солнца и его активности // Письма в Астрон. журн.—2002.—28, № 3.—С. 228—234. 3. Зелик Я. I. Активна компенсація полігармонічноговіброакустичного шуму і алгоритм виявлення частоти його основної гармоніки // Автоматика.—1994.—№ 3-4.— С 22—29. 4. Котов В. А., Ханейчук В. И., Цап Т. Т. Новые измерения общего магнитного поля Солнца и его вращение // Астрон. журн.—1999.—87, Вып. 3.—С. 218—222. 5. Степанян Н. Н. Изменение дифференциального вращения фоновых магнитных полей на Солнце // Изв. Крым. астрофиз. обсерватории.—1983.—67.—С. 59—65. 6. Степанян Н. Н. Корональные дыры и фоновые магнитные поля на Солнце // Солнечный цикл: Сб. науч. тр. — РАН, ФТИ, 1993.—С. 44—55. 7. Hayes М. Н. Statistical Digital Signal Processing and Modeling. — New York: John Wiley &Sons, 1996.—789 p.