Система екологічного моніторингу вітрових електростанцій України з використанням ДЗЗ

Волошин, ВІ, 1Левенко, ОС
1Товариство з обмеженою відповідальністю «Aерокосмічне агентство «Магеллан», Київ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):171-174
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.171
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядається можливість та необхідність створення системи моніторингу експлуатації вітрових електростанцій в Україні з метою короткочасового прогнозу їхньої роботи. Методика основана на використанні даних дистанційного зондування Землі.
References: 
1. Бабенко Г. О., БогмаВ. М., Васько П. Ф., Кукушкін В. I. Вітроенергетичний комплекс України — досягнення, проб-леми, перспективи // Новини енергетики.—2003, спец. вип.—С. 1 —15. 2. Богатиков О. А., Веселовский А. В., Маханова Т. М., Мещерякова В. Б. Геоинформационная систем для оценки опасности катастрофических вулканических процессов // Российский журн. наук о Земле.—2001.—3, № 6.—С. 5— 15. 3. Бриль А. О., Васько В. П., Васько П. Ф. Задача компен¬сації реактивної енергії введених в експлуатацію вітрових електростанцій // Бюл. Міжгалузевого науково-технічного центру вітроенергетики «Вітроенергетика України».— 2002.—№ 2.—С 12—15. 4. ГКД 341.003.003.003.-2000. Вітроенергетика. Площадки для вітрових електричних станцій. Вимоги щодо вибору. — Київ.: Мін-во палива та енергетики України, 2001. 5. Годовой отчет по итогам работы за 2001 г. Государственное предприятие «Донузлавская ветровая электростанция». Ми¬нистерство топлива и энергетики Украины, АР Крым, Евпатория, 2002. 6. КукушкінВ. I., Богма В. М.,Жабський Ю. В. Створення вітроенергетичного напрямку у промисловості України і будівництво вітроелектростанцій як екологічно чистої галузі енергетики // Бюл. Міжгалузевого науково-технічного цен¬тру вітроенергетики «Вітроенергетика України».—2002.— № 1.—С 5—6. 7. Мартазінова В. Ф. Довгостроковий прогноз вітроенерге¬тичних зон на території України // Бюл. Міжгалузевого науково-технічного центру вітроенергетики Вітроенергетика України.—2001, квітень-травень.—С. 5—6.